Huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) có thêm một Khu dân cư kiểu mẫu

Là huyện thuần nông, huyện Cẩm Mỹ có xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay huyện Cẩm Mỹ đã đạt được nhiều thành...