Huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) có thêm một Khu dân cư kiểu mẫu

15/12/2023 11:36

Là huyện thuần nông, huyện Cẩm Mỹ có xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay  huyện Cẩm Mỹ đã đạt được nhiều thành quả ấn tượng với 11/12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu và 5 khu dân cư kiểu mẫu, trong đó có Khu dân cư Y1 ấp 2, xã Xuân Quế.

Điểm vui chơi giải trí trong Khu dân cư ấp 2

Để triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng khu dân cư gắn với xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch – đẹp, Chi hội Phụ nữ Khu Y1, ấp 2 đã xây dựng kế hoạch vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện tuyến đường hoa góp phần thực hiện đạt tiêu chí về “sạch ngõ”, dọn dẹp cỏ, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh chung, ươm thêm cây hoa mắt ngọc trồng dặm hoa dọc hai bên đường, tổ chức 7 đợt ra quân trồng hoa, dọn cỏ, dọn dẹp môi trường và trồng mới cây mắt ngọc và một số loại hoa khác. Hàng tuần, các đơn vị phụ trách đều tổ chức vận động nhân dân và chăm sóc hoa trên các tuyến đường, tạo thói quen trong nhân dân về việc xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”.  Các tuyến đường khu dân cư đều được  lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Địa phương còn huy động đầu tư 237 triệu đồng xây dựng tiểu công viên phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của các hộ dân trong khu dân cư.

 Hoạt động dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa tạo cảnh quan khu dân cư

Tổ tự quản về môi trường, thường xuyên tuyên truyền vận động người dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải nguy hại, giám sát, nhắc nhở đối với các hộ dân chưa thực hiện tốt việc bảo vệ cảnh quan môi trường. Chính vì vậy, công tác thu gom, xử lý rác thải ở khu dân cư được xử lý tốt, 100% số hộ thực hiện đăng ký thực hiện phân loại rác. Ấp 2 cũng thành lập tổ tự quản về an ninh trật tự với 100 thành viên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Thu Hồng

 

(Nguồn: Hội LHPN)