Ấm lòng người bệnh tại Hội chợ 0 đồng - Bệnh viện Thanh Nhàn

Là hoạt động thường niên do Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Thanh Nhàn phối hợp cùng Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn tổ chức mỗi...